Data Search Engine

Szukasz wiadomości, informacji lub inspiracji na Europejskim Portalu Danych? Potężna wielojęzyczna wyszukiwarka wzbogaci i usprawni twoją dziennikarską pracę, indeksując ponad 2800 zbiorów danych na szeroki zakres tematów. Narzędzie opracowane i obsługiwane przez Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa.